BLUM podizni sistemi

4. August 2015. | Vesti

AVENTOS HF

 

AVENTOS HF je rešenje za visoki i srednji gornji element sa dvodelnim frontom, u kuhinju i u stambenom prostoru

 • Visine korpusa od 480 do 1.040 mm
 • Širine korpusa do 1.800 mm
 • Samo 3 tipa opružnih mehanizama i 4 teleskopske poluge za sve oblasti primene
 • Opružni mehanizmi i sistemi za pričvršćivanje frontova mogu se koristiti simetrično
 • Za drvene frontove i frontove sa aluminijumskim okvirom

 

AVENTOS HS

AVENTOS HS nudi kompaktan program za velike i teške frontove.

 • Visine korpusa od 350 do 800 mm
 • Širine korpusa do 1.800 mm
 • 9 različitih tipova opružnih mehanizama i jedan paket poluga
 • Pogodno za gornji deo kao venac ili greda
 • Opružni mehanizmi i sistemi za pričvršćivanje frontova mogu se koristiti simetrično
 • Za drvene frontove i frontove sa aluminijumskim okvirom
 • Montaža bez korišćenja alata poprečnog stabilizatora dodatni komfor

AVENTOS HL

AVENTOS HL pokriva čak i posebne situacije ugradnje kao npr. integraciju električnih uređaja u visoki orman,

 • Visine korpusa od 300 do 580 mm
 • Širine korpusa do 1.800 mm
 • 5 tipova opružnih mehanizama i 4 paketa poluga za sve oblasti primene
 • Pogodno za gornji deo kao venac ili greda
 • Opružni mehanizmi i sistemi za pričvršćivanje frontova mogu se koristiti simetrično
 • Za drvene frontove i frontove sa aluminijumskim okvirom
 • Montaža bez korišćenja alata poprečnog stabilizatora dodatni komfor

AVENTOS HK

AVENTOS HK ima pregledni program i mnoge varijante planiranja.

 • Visine elementa do 600 mm
 • Širine korpusa do 1.800 mm
 • 4 tipa opružnih mehanizama za sve oblasti primene
 • Pogodno za gornji deo kao venac ili greda
 • Opružni mehanizmi i sistemi za pričvršćivanje frontova mogu se koristiti simetrično
 • Za drvene frontove i frontove sa aluminijumskim okvirom
 • Takođe dostupno sa TIP-ON

AVENTOS HK-S

AVENTOS HK-S omogućava slobodu pri dizajniranju malih gornjih elemenata iznad frižidera ili ormana za zalihe.

 • Visine korpusa do maks. 400 mm
 • Širine korpusa u zavisnosti od faktora snage
 • 3 opružna mehanizma
 • Pogodno za gornji deo kao venac ili greda
 • Opružni mehanizmi i sistemi za pričvršćivanje frontova mogu se koristiti simetrično
 • Za drvene frontove i frontove sa aluminijumskim okvirom
 • Takođe dostupno sa TIP-ON

AVENTOS HK-XS

AVENTOS HK-XS nudi velike mogućnosti za kreiranje kod malih visokih ormana i gornjih elemenata, npr. za korišćenje iznad aspiratora u kuhinji ili u kupatilu iznad umivaonika.

 • Visine korpusa od 240 mm do 600 mm
 • Unutrašnja dubina najmanje 125 mm
 • Pogodno za gornji deo kao venac ili greda
 • Opružni mehanizam i pričvršćivanje fronta mogu se koristiti simetrično
 • Za drvene frontove i frontove sa aluminijumskim okvirom
 • Takođe dostupno sa TIP-ON